หลักสูตรปริญญาตรี ลงทะเบียนฟรี! เพื่อรับทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

เข้าถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 4.0 อย่างแท้จริง

การท่องเที่ยว 4.0 นำพาให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าด้วยการนำนวัตกรรมผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยอันเป็นรากเหง้าของชาติ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการจะนำพาพวกเราสู่ความมั่งคั่งของชาติด้วยหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติงานจริง รู้จริงทั้งการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ภาษาที่สอง ได้ฝึกกับสถานการณ์จริงในสถานประกอบการและสถาบันฝึกด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม สายการบินชั้นนำที่เรามีเครือข่ายอันกว้างขวาง

เลือกเรา เราจะพาไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ล้ำค่า

Contact Us