หลักสูตรปริญญาตรี ลงทะเบียนฟรี! เพื่อรับทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

เรียนมนุษยศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักสื่อสารธุรกิจ

การค้าไร้พรมแดนทำให้การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศสำคัญมากเท่าใด ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาย่อมมีความได้เปรียบเหนือคนทั่วไปเสมอ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงเป็นอีกหนึ่งคณะยอดนิยม ที่ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษา ในการสื่อสารทางธุรกิจ ให้แก่องค์กรชั้นนำในระดับประเทศ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ โดยมุ่งเน้นการใช้ ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ และรอบรู้ประสบการณ์ในการสื่อสารธุรกิจ

เลือกเส้นทางสู่นักสื่อสารธุรกิจมืออาชีพ

Contact Us