หลักสูตรปริญญาตรี ลงทะเบียนฟรี! เพื่อรับทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียนวิศวกรรมศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบวิศวกรนักบริหาร

เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของโลกวันนี้ ล้วนเป็นผลผลิตทางวิศวกรรมชั้นยอดของเหล่าวิศวกรอัจฉริยะ อาชีพที่ท้าทายความฝันของใครหลายคนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำทางธุรกิจ ที่มีความเข้าใจในความต้องการด้านวิศวกรรมของภาคธุรกิจ จึงมุ่งผลิตบัณฑิต ที่ไม่เพียงแต่รอบรู้และมีประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ แต่ยังมีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เพื่อก้าวสู่อนาคตของนักบริหารงานวิศวกรรมที่เป็นผู้นำในองค์กรธุรกิจ

เลือกเส้นทางสู่วิศวกรมืออาชีพ

Contact Us