หลักสูตรปริญญาตรี ลงทะเบียนฟรี! เพื่อรับทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

คณะนิเทศศาสตร์

เรียนนิเทศศาสตร์แนวใหม่ สร้างสรรค์งานสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ทันยุคธุรกิจดิจิทัล

ักข่าว ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการ พิธีกร นักโฆษณา ครีเอทีฟ พีอาร์ นักสื่อสารการตลาด สุดยอดอาชีพในฝันของหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ผู้ต้องการทำงานที่สนุกและท้าทาย นิเทศศาสตร์ จึงเป็นหนึ่งในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีคนอยากเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากทุก ๆ ปี ด้วยคุณภาพของหลักสูตร และคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรงจากวงการธุรกิจสื่อสาร พร้อมด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการด้านสื่ออันทันสมัย ผนวกกับการฝึกงานจริงในภาคสนาม เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์สื่อต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและทันต่อยุคสมัยของเทคโนโลยีดิจิทัล

เลือกเส้นทางสู่นักสื่อสารมืออาชีพ

Contact Us