หลักสูตรปริญญาตรี ลงทะเบียนฟรี! เพื่อรับทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

คณะบริหารธุรกิจ

เรียนบริหารธุรกิจแนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักธุรกิจ

ความฝันของคนรุ่นใหม่ล้วนต้องการเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ และนักบริหารมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ จึงเป็นคณะยอดนิยมของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่สร้างเจ้าของกิจการชั้นนำมาแล้วมากมาย ด้วยการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งนักธุรกิจมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ ให้สัมผัสประสบการณ์จริงแบบนักธุรกิจ เตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างมั่นใจ

เลือกเส้นทางสู่นักบริหารมืออาชีพ

Contact Us