หลักสูตรปริญญาตรี ลงทะเบียนฟรี! เพื่อรับทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

Contact Us


ข้อมูลติดต่อ

Line ID @UTCC

เบอร์โทรศัพท์ 02-697-6766 ถึง 8

เวลาทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น.

https://www.facebook.com/utccsmart

https://twitter.com/utccsmart

https://www.instagram.com/utcc_cuteboycutegirl

https://www.youtube.com/user/utccsmart

คณะบริหารธุรกิจ

0953675501

http://business.utcc.ac.th/

คณะบัญชี

0953675502

http://accountancy.utcc.ac.th/

คณะเศรษฐศาสตร์

0953675503

http://economics.utcc.ac.th/

คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

0953675504

http://humanities.utcc.ac.th/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0953675505

http://science.utcc.ac.th/

คณะนิเทศศาสตร์

0953675506

http://commarts.utcc.ac.th/

คณะวิศวกรรมศาสตร์

0953675507

http://engineer.utcc.ac.th/

คณะนิติศาสตร์

0953675508

http://law.utcc.ac.th/

วิทยาลัยผู้ประกอบการ

0953675509

http://ce.utcc.ac.th/

International College

0953675510

http://ic.utcc.ac.th/